מועמד/ת יקר/ה, שלום רב,
תודה על פנייתך לתכנית עתידים לתעשייה של עמותת "ידידי עתידים" 
ההרשמה לשנה"ל תש"פ הסתיימה. הרישום לשנה"ל תשפ"א צפוי להפתח במאי 2020.

 להלן רשימה של כל המסמכים שתתבקש להעלות במהלך הרישום, נא לאסוף אותם ולוודא שהם קריאים ומדוייקים . ללא מסמכי החובה בקשתך לא תיבדק.

 חובה:

 צילום ת.ז עם ספח (ת.ז ביומטרי צילום 2 הצדדים)

צילום ת.ז. ההורים עם ספח של כל הילדים

תעודת בגרות מהתיכון

תעודת שחרור מהצבא-הערכת מפקד

קבלה ללימודים אקדמאים (אם התקבלת)

3 תלושי משכורת אחרונים של האב או שומת מס לשנה האחרונה אם עצמאי

3 תלושי משכורת אחרונים של האם או שומת מס לשנה האחרונה אם עצמאית

אישור על היות אחד ההורים לא מועסק מביטוח לאומי, אם איננו עובד

אישור הכנסות גורמים נוספים כמו קצבת נכות/הבטחת הכנסה/קצבת זיקנה וכו` עם הסכום החודשי

 

מסמכים לצירוף אם רלוונטים:

 תעודת בגרות משופרת

דיפלומה הנדסאי עם ממוצע,

צילום תוצאות מבחן פסיכומטרי

תעודת סיום מכינה קדם אקדמית עם ציונים

תעודת שחרור מהצבא/פטור/ביצוע שירות לאומי ומס` חודשים

אישור על חייל בודד

אסמכתא על בעיה משפחתית מהותית (מכתב לשכת הרווחה וכו)כל הזכויות שמורות לחברת פריזה
מערכות מידע וטכנולוגיות בע"מ © 2020